Akoestische oplossingen

Efficiënt werken gaat gepaard met het kunnen functioneren in een rustige werkomgeving! Dit vereist dikwijls een aanpassing van het

bestaande … Een grondige analyse en doordacht te werk gaan levert immers winst op voor de werkgever en de werknemer.

H-O-I biedt u alvast een oplossing. Lees hier voor meer info over deze toepassingen. 

                        dB Modular Sofa

                                                        Klik op de afbeeldingen voor meer info