Het nut van een monitorarm

Wat is nu het nut van zo'n monitorarm.

Biedt dit nu effectief de ergonomische meerwaarde waarover men spreekt?