Gezondheid in combinatie met comfort en performance ! Het kan.

Hendrickx Office & Interior steunt vandaag de dag op 3 pijlers. Kantoor – Interieur – Ergonomie. De evolutie hiernaar toe is weldoordacht gekozen en heeft uiteraard wat tijd gekost.

Meer nog, elke dag wordt hieraan gesleuteld, beter nog, bijgeschaafd om het in ons vakjargon te kaderen …

Een doelgerichte keuze van leveranciers die garant staan voor topprodukten en de bijhorende service zijn een eerste selectiecriteria hiervoor. Vervolgens dient dit produkt een meerwaarde te zijn

om de doelstelling ERGONOMIE te realiseren en te kunnen garanderen. 

        = Het ‘menselijk welzijn’ en de globale prestatie van het systeem optimaliseren !

De zoektocht naar de optimalisatie van het systeem is een uitdaging. Hendrickx Office & Interior wenst hierin te fungeren als ‘problem solver’. Uw probleem is het onze. Door onze betrokkenheid

zal uw zorg verdwijnen en kan u zich focussen op uw core business. Onze uitdaging is dat te ontwerpen, te leveren, te maken … wat uw welzijn ten goede komt.

Wat is er meer kostbaar in een mensenleven dan uw eigen ‘gezondheid’ 

Meermaals krijgen we te maken met onaangename berichtgeving in vrienden, familie of kennissenkring. Stellen we ons echter voldoende de vraag of we in ons eigen leven wel gezond bezig zijn. 

Zijn we niet te snel tevreden over onszelf en grijpen we niet te snel naar compenserende middelen ?

Een vraag die ieder voor zich moet durven stellen…

Vast staat alleszins : Op basis van onze analyses, werden significante verschillen gevonden in kwaliteit van leven volgens geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en gewest.

(Bron : GezondheidsenquĂȘte 2013 – Wetenschappelijk instituut volksgezondheid)

Rest ons nog enkel het gegeven, hoe we dit alles voor onszelf willen invullen. Wat we zelf wensen te doen ? Hoe ver we hierin willen gaan en vooral hoeveel we hierin willen investeren ?

Wetende dat gezondheid niet te koop is staat het wel buiten kijf dat ergonomie bijdraagt tot een betere gezondheid. 

Vandaag is het dus uiteindelijk zover dat er producten op de markt zijn die ergonomische hardware combineren met efficiënte werk -en bewegingssoftware.

Volgend filmpje is een perfecte weergave tot wat we allemaal in staat zijn. What about you ? 

Work & Move (klik)